logo     
 
   
   
 
img Contact Us
Hong Kong
Address:
11G, Kaiser Estate,
51 Man Yue St., Hunghom,
Kowloon, Hong Kong
Tel: +852 27653080
Fax: +852 27643073
E-mail: contact@nanco.com
香港
香港九龙红磡民裕街51号凯旋工商中心11 楼G座
电话: +852 27653080
传真: +852 27643073
邮件: contact@nanco.com
Taipei
Address:
8F-1, No.25, Sec. 4, Nanjing E. Rd.,
Taipei 10550, Taiwan
Tel: +886 2 25456058
Fax: +886 2 25456068
E-mail: nntw@nanco.com.tw
台湾
台湾台北市八德路3段20号7楼之3
电话: +886 2 25456058
传真: +886 2 25456068
邮件: nntw@nanco.com.tw
Shenzhen
Tel: +86 18676467843
Fax: +86 21 64663877
E-mail: szoffice@nanco.com
深圳
电话: +86 18676467843
传真: +86 21 64663877
邮件: szoffice@nanco.com
Chengdu
E-mail: cdoffice@nanco.com

成都
邮箱: cdoffice@nanco.com
Shanghai
Address:
RM 1004, Green Business Building, 1258 Yu Yuan Rd., Chang Ning District, Shanghai, China
Zip Code: 200050
Tel: +86 21 51098188
Fax: +86 21 64663877
E-mail: shoffice@nanco.com
上海
中国上海长宁区愚园路1258号绿地商务大厦10楼1004室
邮编: 200050
电话: +86 21 51098188
传真: +86 21 64663877
邮箱: shoffice@nanco.com
Qingdao
E-mail: qdoffice@nanco.com

青岛
邮箱: qdoffice@nanco.com
Beijing
E-mail: bjoffice@nanco.com


北京
邮件: bjoffice@nanco.com 
 
 
Copyright 2007 Nanco Electronics Supply Ltd. All rights reserved.